Zakaj prav zdaj naučiti se vseh teh tehnik

,,Odlična kombinacija in še se bom udeležil teh skupin in vodenja, kajti le-to nam daje poln izplen in pa še pbilo koristi."
Diplomirani inženir strojništva in tudi diplomirani organizator
Iskrena vam hvala :))
g. Milko iz Kranja

:)) takole pa je našo vadbo opredelila še ena udeleženka Andreja, takrat po vadbi preko Zoom-a 

Bila sem prijetno prijetno presenečena in vesela, ker na tem področju nisem novinka. Delala sem vaje pod vašim vodstvom, se sprostila in uživala, včasih sem malo pogledala, da sem se prepričala, da razumem, vendar sem nad vašim spontanim, preprostim in učinkovitim vodstvom navdušena. Mogoče je res malo drugače, če imaš že nekaj predznanja, vsaj kar se sproščenosti tiče, drugače pa takih vaj še nisem delala in kot sem rekla se je tudi moje telo prijetno odzvalo. Tudi sma predavam in zaradi tega sem danes zaznavala vse vaše besede, ki pripomorejo udeležencem tudi k osebni rasti, boljši samozavesti posameznika, zmanjšanju ega, predvsem pa namig, naj se  imamo radi, naj se smejimo, ker s tem privabimo prave ljudi, pocrkljamo sebe, pa še angelčki nas imajo raje. 💛Lp Andreja Hofer iz Ljubljana

P.S. Vodja projekt, Pet korakov do boljšega notranjega počutja.


Vedno bolj se ugotavlja, da se naj začne najprej pri
TEMELJNI RESNICI, ki pravi da se ne da pričakovati več sreč, boljšega zdravja in pa kvantnih skokov, kadar pri nas samih še ni več reda, dostojanstva, boljših odnosov ter izboljšanje notranje higiene, saj nam ona sama deluje za navzven ter nam ona dejansko od vodi večino poti življenja samega)

:))tako je tega dne tudi ga. Andreja Hofer začutila, kako pomembna je sama notranja higiena ter sproščanje in urejanje le te. Velikokrat so delavnice premalo učinkovite, ker se vsi skrivamo za nasmejanimi obrazi in s figami v žepu … svoje notranje higiene pa nam ne dovoljujejo prave poti po poteh do višjega zavedanja.

Današnje vrste sobivanj nas delajo v življenju odvisne in pa pasivnejši še veliko bolj, kot bi si vsak sam zaželel. Če vsi pogoji zgoraj navedeno obstaja nerazrešeni, nam  to vsem nam povzroča žal uvod za na pol odzivne, betežne in prehitre starosti ter velikokrat tudi lahko prehitre smrti. Pa je zato smiselno, da se redno več ukrepa, tudi še prej preden kaj boli:)). Poudarjam, potrebno je vedeti , če se res pri temelju kaj ne do douredi, da se lahko v glavi ljudi kaj zares spremeni, potem do sprememb ne zmore prihajati in se nas težave selite iz rodu v rod. Kar pa seveda ne pomeni, da se bi naj iskale krajšnice ali pa stranski izhodi iz množice informacij po netu, ki se jih skananalizira, in potem ne storimo nič kaj več, kot da v trgovinah na polno nabavljamo sintetične pripravke in dodatke zdravil, kličemo vedeževalke, obiskujemo trenutno aktualne zdravilce ali pa še kaj več. Sami, mi sami pa znotraj nas samih ostajamo zahotirani v ta starih zasnovah … tu pač nobene tabletke nikoli ne bodo zmogle učinkovati, pa se nam naš svet lahko po starem še kar naprej zelo dolgo vrti..

 


Vadbi iz ,,vVaji@Vaj" in Dihaš.si ter samo😉🙂InnerBeautyUpdates

 

Osnove pri osebnostnostni rasti in višjih stopnjah v zavedanju ter tudi pri zasnovi za 

ZDRAVJE naše (le pri zdravem notranjem telesu zdrav duh lahko res živi)

  so vedno:

 redna in polnovrednejša prehrana, zmerne telesne aktivnosti, opuščanje nezdravih življenjskih navad, izogibati se stresom in pa uničujočim situacijam samim. Danes se tem temam dodaja tudi osebna sprostitev ter bivati osveščen do okolja samega. Veliko od tega se je že uredilo:)). Pozablja pa se bistvo in nihče nam posebej tega ne poudarja, da brez zdravih in pa spontanih občutkov ter dovolj kisikov od znotraj pri krvi ne zmoremo kvalitetno preživljati dni, saj v nam celice nimajo dovolj kisikov in po nas življenje samo ždi ali brezciljno vegetira.

 Brez naslednjih opozorilnih spodnjih dveh pa prvih zgoraj omenjenih pravil kvalitetnih sploh ne bo. 

Danes je to vse že obrnjeno na glavo. Poleg vsega se s hitrimi in stresnimi načini v življenju oddaljujemo od naravnih medčloveških odnosov, ki nas lahko osrečujemo. Do bližnjice med spodnjim in zgornjim pa žal  ne more več prihajati, saj je postal razkorak v momentih pomišljanj med samimi občutji ter v mislih že preogromen (časovni valni zamik ), da bi se zmoglo kjerkoli, razen pri suptilnih in pa zavestnih vezanih dihih kisike in občutja znotraj nas pourejati si.

In kako zdaj od tu … za vnaprej!!!

Kvaliteta sobivanja nam je zato že zdavnaj razpadla in oslabljeni imunski sistemi nas delajo vedno bolj ranljive. 

Zato se je večina oseb že oddaljila od sonaravnega preživljanja svojega časa, ki pa je idealen za vsak človeški potencal, pa smo zato vsi bolj izpostavljeni nastajanju različnih boleznin, pa še pri odnosih imamo premalo reda. Vsi ti trenutni stari načini iz življenja samega so preveč zamorjeni (preveč si gremo, kdo bi koga), in zato ne znajo več zagotavljati nam tudi samih varnosti, ker smo se nekje na naši poti že davno nazaj zaplezali. Zato se rabimo spremeniti mi, ne pa situacije naše. Zaživeti z pravo dozo kisikov in povezani nazaj na pra-udih bi nam poleg varnosti lahko dodajalo tudi več samih suverenosti, več naših spokojnosti in pa razgledanosti na še več strani, ne pa le v eno samo kje, kako in kdaj še za vnaprej :)) ( iz samo naše tretje dimenzije sobivanja)

Zdajšnji ljudje so na začetku Ere vodnarja žal še vedno vse prevečkrat zaverovani v priučenosti iz vseh tujih načel!??

Za svoja visoka merila, tistih, ki jih v nekaj popolnoma prepričajo, še vedno uporabijo le dokaze iz fizičnih ravni.  Zaslepljeni do teh mer, da se o podatke niti ne dvomi več, saj so jih samooklicane eminence tega sveta povedale skozi ekrane…  do te mere, da se jim zdaj lahko le še sledi. Medijski bogovi z vse večjo intenziteto vplivajo na naše dojemanje resničnosti in še preden se zavemo, programi samodejno delujejo skozi nas… medtem, ko mi sami le še glodamo izvržene, že stokrat prebrane kosti.

Ali bolj na preprosto povedano,

 zdaj se gre pa pri vseh že prav zelo zares …..,  saj so današnji izpleni posledica iz pol preteklosti in so že globoko v nas ter v vodi zaobjeti. Za doseganje več dobrega počutja je zato še posebej  potrebno sebe pri sebi zdaj pravilneje obravnavati, kot je bilo to potrebno do sedaj …

POZOR: Problemi so v nas ostali nerazrešeni, ker so nam vsi ti naši neurejeni, pasivni in preplehki pa predvsem prelenobni dihi obstali priprti. Z LETI SO NAM TI LASTNI PROBLEMI POSTALI KOT ENI MLINSKI KAMNI OKROG VRATU, KI NAS VEDNO SAMO VLEČEJO ŠE BOLJ NAZAJ DOL. In to se nam vleče iz generacije v generacijo. Vedno znova se nam namreč zasidrajo vsa ta zatežena občutja in potlačena stanja do teh mer, da se naših nastalih težavic samo z besedami ter pri športni vadbi ne da več sproti razreševati si jih!! Tu se zato nujno potebuje samo-pomoč samemu sebi.

In prav zato sta ta hip ti dve skupaj povezani vadbi najboljše na tem planetu, saj nam bosta vadbi v času iz ERE vodnarske. Pri sobivanjih iz Enosti sta postali kar OSNOVNO ZNANJE ZA ŽIVLJENJE in en trdnejših podpornih stebrov za bolj kvaliteta sobivanja za vse rojene generacije na tem planetu Zemlja neglede na to, od kod kdo prihaja ali pa kam zdaj še gre


In kako potem tu, v tem čudovitem svetu spet nazaj zagotavljati si
več notranjega mira in hkrati doseči
en malo bolj urejene strečinge😉🙂InnerBeautyByUpdate
ter hkrati tudi višje stopnje iz samozavedanja!!!


… plitkemu oz. plehkemu, preozkemu in pa vse preveč lenemu dihanju bo zato potrebno res čimprej reči le še en srčni adijo 💛💛💚💚💚

Kadarkoli se pogovarjamo, kdaj in kaj bi iz ,,vVajiVj”-i, bo najbolj nujno doumeti, da naj bi si do več dobrega počutja v prvi vrsti prizadeval najprej vsak SAM, namesto da se samo čaka in se odpravlja le posledice, vzrokov odplavlja pa ne.  Tako so zdaj priučene že skoraj vse družine, posledično pa tudi še družba sama. VZROKI sami so zelo jasno vezani, ker smo telo, ki je vedno prežeto v mislih, čustvih in vpeti še v sam svet dušnih ravni. Vse to hkratno vpliv na vse nas in  zaradi povečanja množic podatkov in pri uporabi hitrih in pa površinskih rešitvah se nam vsem skupaj dobro ne piše.  Z dejanjem suptilnih vezanih tehnik dihanja in brez besede pa se nam lahko da preko zavestnega živčnega sistema (počasno, globoko, mirno in enakomerno dihanje) vplivati na podzavestne živčne sisteme in posledično hkrati tudi na samo telo. Ko pa se ujame ritem obeh teles, se lahko hkratno vpliva tudi uravnalno še nazaj, od znotraj nas in pa tudi znotraj samega duhu. Le če bomo vsi strpni in v urejenih občutkih in pa z ravno pravo dozo kisikov pri krveh lahko obstajamo živahni in se še gibljemo sami po svoji volji za naprej. Takrat smo potem lahko USPEŠNEJŠI in pa tudi SUVERENEJŠI.

Da bi mi vsi lahko še sami kreirali svoje poti,
bo čimprej potrebno reči plitkim, plehkim, pa preozkim ter preveč lenobnim vdihom res samo še adijo ...
Smo ena izmed 🌞🌞 atraktivnejših, pa še živečih v veji
pri pra-sesalcih...


Pazimo, ni vec kar vseeno, kako se zdaj lahko da v nas zadihati:))


Vadbi iz ,,vVaji@Vaj" in Dihaš.si ter😉🙂InnerBeauyUpdates


Ohranjati si budnosti in pa suptilnejše narave svet (preberi ... sonaravno prebivati) bo vedno najmodrejša izbira za vse Zemljane, vsaj za vse tiste, ki se še spominjate, da kaj takega sploh obstaja … saj se nam le takrat
ponudi možnost in pa enkratna priložnost🌞, da
bo prav vsak rojen Zemljan z lahkoto lahko res dojemal sam ta prečudoviti zemeljski svet 💚💚💚


Vsi ti naši tako izrojeni,
pasivni, preplehki ter preveč lenobni Vdihi
ste postajali prezateženi
pa je zato zdaj resnično pomembno
da se vsem nam od znotraj nas samih spravi vsa ta alkimistična delovanja
na veliko veliko bolj čistejše ravni

     Kadar se giblje ali govori, se nam vseh teh mitov ne da več začutiti niti ne zavedati, zato so nam potrebni bolj suptilni prijemi. Znotraj v nas obstajajo premehka tkiva, ki pa s samimi krogotoki časov nimajo prav nič skupnega. So mehkejša kot mi sami. So tudi sorodno zapeljiva v ene in  iste načine zatečenih vzvodov, ki se nam zato nagrmadijo na kupe (družinski vzori). In zato po večini vsi hipno pomišljamo, prav tako kot so pomišljali že prej sami predniki. Pri zrelejših letih nam tako zapacano hipno pomišljanje dela samo še dodatni izziv, saj poteka ves čas čas levitve na različnih vojih. To pomeni, da bo treba kaj storiti, da se preraste iza družinskih okvirjev in da se sproti tudi znebimo balasta; lahko pa se nam takrat dogodi, da se še enkrat bolj zgubljamo. Za naše suverenejše hipno sodelovanje, pri kako zdaj naprej,  bi morala tkiva znotraj nas obstajati vedno mehkejša od nas samih vse do smrti. Pa po navadi nam to ne gre glih čisto vse tako gladko, ane :)) 

Nerazrešeni vzori po nas, sodelujejo vedno kot zasnova za vsa počutja in so seveda že osnova vsem našim prikritim razvadam ego-tripa (kdo jih le nima…), ki lepo vztrajajo znotraj nam samim in kvarijo načrte pa plane ter seveda tudi skvarijo račune drugih. Vsega tega žal mi sami pri sebi ne prepoznavamo zaznavati, kaj šele, da bi zmogli to doumeti ter si jih sami za nazaj razreševati. 
Zato zdaj na svetu brez veze trpi že na milijone neprizemljenih ljudi.
 
Vsi skupaj obstajamo utrujeni, brez koncentracij, brezvoljni, mogoče razdražljivejši bolj kot bi bilo potrebno ali pod stresi in nenaspani, pa še kaj bi se našlo. Vsa ta stanja so nam samim soodvisna in se jih z eno samo potezo ne gre razreševati. Vzroki obstajate globoko v nas nerazrešeni, sledi pa ste v resnici uničevalske. Govorimo vam o posledici pri dogajanjih, sodelovanjih in stanjih za najvitalnejšimi notranjimi organi in vzorčenjem, ki tik za njimi celovito naj teče. Vse to nam torej že hkratno prej, preden mi sploh kaj pomislimo v pomišljanju, določi že naprej, kam bi se naj lahko zavilo na sredi v pomišljanjih.
Škoda bi si bilo vsa ta stanja odpravljati kratkoročno pa z substancami, ker je to prevečkrat kratkotrajno in lahko postajamo odvisni od substanc, tablet in tudi od prehranskih dopolnil. Vse to je danes prisotno na trgu, zato je potrebno malo več zbranosti, da se rešujemo iz teh krempljev ene same ekonomije tega sveta.
Spreminjanje stanja samemu sebi, ki poteka za našimi notranjimi organi, se je zato veliko bolje lotiti sistemsko in v svojem miru, ki ga bomo v obilici pridobili čez obe dve vadbi iz,,vVaji@Vaj”-i in pa po sistemu Dihaš.si.
 
Izbira pa naj bo in je še vedno le v rokah vsakega posameznika posebej.
 
 


Vadbi ..vVaji@j"-i in pa sistem Dihaš.si

Obliki obeh dihanj nam bosta od znotraj nas zmogli blagodejnejše vplivati na prečiščenje toksičnih variacij in na vse nam nevidne ob stresne situacije same. In zato takrat nam kar samim lahko uspeva sestopati iz vseh matric, po naših zmožnostih. Možgani in telo se preusmerijo v napajanje skozi energije, ki se širijo iz samega notranjega mira. Ker so nam vdihi z leti postajali pretehničnih narav in prekratkih dometov, nam pač sami ne dovoljujejo več čiščenj znotraj samih pretoksičnosti po emocijah, še posebej pa ne hkratno na različnih ravneh.

Teže iz lastnih dogodkov nam sproti vsa ta nerazrešena stanja vedno še bolj otežijo, pa v nas postajajo hkrati tkiva vedno bolj nesuptilna, soodvisno, tudi še glede na to, kako so se kdaj domači za našimi hrbti vedli in z nami pogovarjali. Mi vsi smo kot mali otroci čisto vse vsrkal in dobro in pa tudi slabo, vidno pa nevidno. Ponavadi starši dobro poveličujemo, slabo pa po naravi potlačimo v nezavedno pa takoj tudi pozabljamo. Da, tako so stari starši zahotirali skozi interpretacijo vsakega dogodka naše starše in oni nas same in mi svoje otroke, in tako gre vsa stvar naprej. Tkiva znotraj v nas torej postajajo s časi preplehka in pa zakrčena, pa še občutka nimamo več in obstaja osnova, da postaja naš odziv premlačen in škoden nam samim, pa tudi vsem ostalim … tako vztrajno in prav počasi, da večina tega tudi ne prepoznavamo več. In zato ker ne prepoznavamo razlike tudi  mislimo, da je to kar zdaj znamo in zmoremo prav vse.

 


Kvalitete iz samih sobivanj ter njih pretočnost bodo še vedno soodvisne samo nam samim,
saj se po nas samih zasnove pričnejo sooblikovati kar sproti in to od spočetka samega pa še naprej
(ali ... jabolka ne padajo iz drugačnega drevesa)


Vsak bo pri sebi vedno uslišal si samo tisto
kar je sam pri sebi že zdavnaj doumel🥲🥲🥲,
pa je zato stran iz nam že znanih poti in con lagodja skorajda nemogoče
(pasti pri meditacijah).

Zdaj pa se to zmore in lahko da.
skozi
dihanje samo
ter s pomočjo narave same in pa tišine
se ti obe dve meji zmore prestopati
brezpogojno, uspešno, najcenejepredvsem pa dovolj ,,Varno".


Zato si ti dihanje samo zdaj naša edina realna strukturna pot,
da zmoremo si sproti kar sami sebi od znotraj našega počutja ponovno nazaj v sebi vzpostavljati si sami svoje rede???
Smo ena atraktivno razvita veja po pra-sesalcih in se nam
brez razširjenega pa poglobljenega diha dolgoročno ne piše preveč dobro ??
Svet se spreminja, mi pa takoj za njim!


Vadbi iz ,,vVaji@Vaj”-i sta nam torej postali zlata vredno
ogrodje in prava prva pomoc samemu sebi :))


POZOR:
poleg tega, da nam primanjkuje pri krvi dovolj kisikovih delčkov in je naš občutek preohlapen, obstajajo v možganih še 😠😡 vse te procesije nerealne ter tihe zablode iz prehitro kotalečega se sveta, in vse to troje je vedno🤔 velika past v tem prehitro odvijajočem se svetu,
pa sta nam zato prav ti dve vadbi skupaj nekaj, kar bo lahko vsem rojenim na tej ljubi Zemlji še kako prav prišlo.

 Vsem nam se nekje od srede srednjih let (po 35) in pa naprej redno začne dogajati, da so kisikovi delčki pri pomišljanju okrnjeni (jih vsepovsod ni več dovolj) in ker začenjajo obstajati naši problemi kar sami.  Ko pravega OBČUTKA več ni oz. je le ta preohlapen, se nam lahko dogaja v več smeri, a ker nismo v globine pravilno razdihani, se nam  začne dogajati, ne bodi ga treba. Že kar sami po sebi se problemi skrbi in strahovi začnejo množijo, glede na vse preživeto, pa vsak postaja sam sebi unikatnejši problem, saj svojih težavic ne zaznava več. In ker smo sedaj preveč vpeti v kopičenja materialnih dobrin, nam možgani vse servirate samo še v ene in pa iste smeri. Tak problem možganov samih bo vedno bolj na tapeti. Večjo kot imamo mi pozornost v samih možganih, večja bo nastajala škoda (beri blodnja), sama pričakovanja pa povsem nerealna. Možgani sami nam hkrati meljejo, razmišljajo, štejejo, preverjajo, preigravajo in preračunavajo in nič ne slišijo in nam zato hkratno naši možgani še kar sami do ustvarjajo atraktivne priložnosti ali rešujejo probleme, skratka vse kar na en sam svoj mehanični način, brez osnov in odtrgan od pristne realnosti.

In naše namišljene skrajnosti ste tu, nastajate in se še bohotite, brez da bi mi to zmogli sploh dojeti. Zato se nam začne dogajati, da se  problemi množijo že kar sami. Šele, ko nam bo uspelo, da bomo sami sebi od znotraj sebe prek dihanja uskladili si notranje slasti, umirili miselne jakosti in hkrati nazaj osvežili si svoje pristni občutek, …. bi se vsi mi sred srednih let lahko ognili vsem nastajajočim plavajočim pastem (sam čustveni svet si v vodi zajet) in bi se takrat lahko obvarovali in se uspeli obrniti spet nazaj do realnosti.

 

Vzorce in prožnost pri dolgoživostih od znotraj po dihanju si bo znal nadgradit le vsak sam, seveda, ko se bo sam za to odločil.

Druge rešitve ni!!!

Nobeden terapevt nam tega ne bi uspel privzgajati. To si zmore urediti le vsak sam čez pretanjen občutek in pri samokultiviranje.

Vse, ker je navedeno se lahko dosega samo zato ker se na mestu sedi ali stoji in zraven tudi po točno določenih metodah šteje, da zamisli obmirujejo in se ves čas lahko deluje mimo besede! Takrat lahko mi čez zgradbo po ,,vVaji@Vaj”-i postajamo bolj in še bolj suptilni ter hitrejši od naših mentalnih procesov in zato tudi učinkovitejši od vseh bralnih in govornih momentov.

 Končno se postopoma v nas zmorejo nazaj naseljevati enakovrednejše mere od znotraj                                                            samih čustev in duha (zlate ere čas)  

 

      Postopoma si zato kar sproti sami uspemo zagotavljati in pa trajnostno vzpostavljati delovanje nam samim, pa se hkrati lahko odpiramo tudi pri sodelovanjih za navzven :)) in pristanemo bivati tudi bolj realni ter ozemljeni.  Takrat z lahkoto prehaja ven iz svoje cone lagodij. Te cone ugodij&lagodij so samo naše razvade, ki so našim očem neprepoznavne in obstajajo v nas kot posledice anomalij v načinih iz pomišljanja. Torej so nam samim prav zato nedoumljive, vsem ostalim pa na očeh. Tako nam čez vadbo hkrati razpadajo kar same po sebi. Mi vsi pa se zato veliko lažje znajdemo. Zaradi doseganja pravilnejše mere pri potovanju kisikom, se nam samim sproti razgrajujejo vsi načini iz ta starega vsporednega pomišljanja, ker blokad več ne bo nazaj pa je učinek trajnosten. Vzorčno nam bodo hkrati lahko izginjali kar vsi privzeti pra-stari zataknjeni vzorci vzporedij in pa anomalij, brez da bi mi sploh kaj zaznavali.

  Končno se postopoma v nas zmorejo nazaj naseljevati ENAKOVREDNE mere od znotraj samih čustev in duha (zlate ere časi).  

Vse to prav zato, ker smo si “od znotraj” postopoma kar sami uravnavali pretok pri vseh naših najvitalnejših organih, to pa so… pljuča, jetra, vranica, ledvici in zdaj tudi že zelo aktualno … hkrati tudi še po poti iz srca.

 

Vadbi iz ,,vVaji@Vj”-u zmoreta brezpogojno in v dobro nas vseh oblikovati nam
ta gornji svet :))


vadbi ..vVaji@Vaj"-i in Dihaš.si

Vadbi iz ,,vVajiV@j” in sistem Dihaš.si so ciljno ter trajnostno uravnalni hkrati z namero, da si naj vsak posameznik brez besedi in kar sam sproti uravnava svoja občutja, si zaznave po širili in ne le globi, in to čisto neodvisno od tega, kar on sam po sebi že zdaj prepoznava. Praktično nam bodo te vadbe pomagale, da si bo naše telo lahko kar samo sproti pridobivalo nazaj več dodatnih zaznav, ki se jih ne da prijeti in pa videvati s prostimi očmi, pa vendar obstajajo in bodo nujno potrebne vsakemu posamezniku pri sporazumevanju znotraj nastajajočih svetov (Er vodnarskih)

 

Osnovno sta obe vadbi uravnalni in nujno potrebni vsakemu Zemljani, še posebej pa

*** aktivnejšim v generacijah, da si kar sami sproti razbremenjujemo posledice pretresov ter še bolj nujno, da se znebivamo tudi prastarih posledic skrbi ter da se nam hkrati nazaj pridobiva primernejše doze kisikov povsod tam, kjer nam jih že zdaj primanjkuje

*** starejšim v združbi sami (v lažjih verzijah) pri vzdrževanju pozitivnejših drži do življenja samega! Da si nadgrajujejo doze kisikov znotraj svojih teles ter si tako ohranjajo prožnost in vedrino v pozno starost.

Za vse pa na splošno že velja, da se v teh vadbah lahko krepi samo-zavedanje do teh mer, da se zbistrijo same misli in na dolgi rok ohrani vedrino duhu, saj se okrepi imunski sistem ter se izmaknemo škodljivosti pretiranih zahtev iz tehnologije (ta naš čudežni svet računalništva)


ZLATA VRATA za na SREDNJA LETA


komplementarni😉🙂InnerBeautyUpdates

Vadbi sta pridobivali sproti tudi razširjeno obliko skupinskih vadb (1-2,5 šolske ure). 

Skupinski vadbi sta nam TRAJNOSTNO NAJKOMPLEKSNEJŠI, saj se nam z rednim kultiviranjem hkrati uravnava še tudi sistem znotraj ŽLEZ z NOTRANJIM IZLOČANJEM in si lahko sproti soustvarjamo hormone iz sreče in zaradi tega še močneje jačamo sam sebi svoj imunski sistem.

Zato lahko vadbi iz ,,vVaji@Vaj”-i danes hvaležno rečemo le še ZLATE VRATE za  NASLEDNJA LETA

V procesu vadbe vsak pridobiva trajnostni doprinos, ker se mu zgradi izredno močna podpora pri SISTEMU ŽLEZ Z NOTRANJIM IZLOČANJEM. To je od znotraj, pri samih endokrinih sistemih. Če bomo začeli ter si endokrini sistem sproti kar sami sebi uravnali na prijetnejši in neprisiljen način v suptilnejših vadbah, v tišini sami (mimo besedi) in znotraj uvedenega ogrodja, se v nas zmore zagotoviti še, da se pričenjajo počasi a sigurno nazaj hkratno urejati tudi žleze same po sebi, ker so se le te že navadile na drugačne ustroje. To pa nam seveda okrepuje imunske sisteme do teh mer, da imajo pri vadbi tudi trajnostni izplen in pa doprinose k mladostnejšemu videzu .. vsako leto bolj.


ZLATA VRATA
za naša
SREDNJA LETA

Naša kritična leta sovpadejo v obdobja od 36. pa vse nekje do starosti 72. leta, ko sami vrednostni sistemi padajo na preizkušnje. Če bi se sproti vedno znova sistemsko razdihali na vseh štirih straneh neba in pa tudi po poti iz srca, bi se v nas vse skupaj drugače posodabljalo. Tako bi lahko bila naša stanja naših notranjih obrazov pri sami notranji higieni tudi dovolj čista (beri brez primesi zla!), bolje razumljena in na široko povezljiva. Takrat bi se mi vsi lahko resnično lažje znašli in posledično za naprej delovali veliko transparentnejše …

… še posebej znotraj vsake delujoče skupine (družina, prijateljstva, služba in pa združba)    💛💚💚

Pri vseh teh ovirah in pa blokadah nam samim postajamo z leti pač premalo močni, da bi se le te same po sebi kdaj razpustile, športni tretma tem temam ne zmorejo biti kos, pogovori in branja pa tu nimajo dolgotrajnejših učinkov, prav tako ne zdajšnje meditacije, saj bodo vsa dogajanja znotraj za nas same vedno najprej soodvisne le od potovanj pri kisikih. Tudi vsi ti naši nerazrešeni občutki in dvomi torej obstanete znotraj nas, če se nič ne ukrene.  Po nas ne se jih ne zmore praktično izmeriti,  prijeti ali odvreči, lahko pa nam dodobra načenjajo zdravja. Zdaj je pa končno nam samim dovoljeno kar  sproti razbremenjevati, sprostiti in razpuščati si jih. Nerazrešeni v nas delujejo nam kot zasnova za naša počutja in so seveda že osnova vsem našim prikritim razvadam ego-tripa (kdo jih le nima…), ki lepo vztrajajo znotraj nam samim, da nam kvarijo načrte pa plane. Vsega tega žal mi sami pri sebi ne prepoznavamo zaznavati, kaj šele, da bi zmogli to doumeti in si jih sami za nazaj odreševati. Zato na svetu že trpijo množice oseb.

Pri vseh teh ovirah in pa blokadah nam samim postajamo z leti pač premalo notranje čutni, da bi se le te same po sebi kdaj razpustile, športni tretma tem temam ne znajo biti kos, pogovori in branja pa tu nimajo dolgotrajnejših učinkov prav tako ne zdajšnje meditacije, saj bodo vsa dogajanja znotraj za nas same vedno najprej soodvisne le od potovanj pri kisikih. Tudi vsi ti naši nerazrešeni občutki in dvomi torej obstanete znotraj nas, če se nič ne ukrene. Od znotraj po nas samih se vas ne da praktično izmeriti, poprijeti ali odvreči, lahko pa nam seveda dodobra načenjajo zdravje. 


Vadbi ,,vVaji@Vaj in sistem Dihaš.si ter😉🙂InnerBeautyByUpdates

     Oblike iz subtilnih in pa zavestno vezanih dihov se izvajajo v mirnejšem ozračju doma, lahko pa tudi zunaj v naravi. Pripravljene so tako, da so družini prijazne in so namenjene različnim generacijam. Tehnike izvajamo sede na stolih, udobnih naslonjačih, lahko ob robu postelj, seveda lahko tudi stoje, nikakor pa tehnike ne izvajajmo na tleh. Takrat se namreč povezujemo na svoj udih in z njim sproščamo prenatrpanosti ven iz naših notranjih organov, skozi anale pljučnega krila, jetr, dveh ledvic in vranice pa se res potrebuje pokončna drža, da se naša hrbtenjača sproti lahko še dodatno izravnava. Možno pa je v primeru bolezni ali pa ponoči, ko se nam ne spi … da se leži, toda da se izvaja samo tisti del, ki je namenjen za večerne potrebe.


ZLATA VRATA za NASLEDNJA LETA

Ta zlata vrata so vedno pomembna pri vseh ženah srednjih let, ker so le te v srednjih letih že preveč preobremenjene in se njih suptilnost prehitro razpušča. Vsaka ženska precej bolj senzibilno bitje kot cel moški svet. Danes so vse ženske v srednjih letih pri nas že res hudo preobremenjene in zato notranjega mira v njih več ne bo nazaj. Ti načini vadbe so njim še posebej pisani na kože. Njim za njih dobro je res potrebno redno in brez odvečnih besed kultivirati se iz ,,vVajiV@j”-i …. z eno samo namero: sama sproščati in pomiriti se od znotraj, svežiti se ter kar sproti poboljševati si pretoke v telesu in pa iz telesa samega. To ženam nudi ohranjati si več notranjih stabilnosti, kar je tudi osnova, ki je nujno potrebna že zaradi otrok, še bolj pa zaradi stanja znotraj pri družini sami (mama si ena sama in jo otrok do konca osnovne šole lahko registrira tudi kar mimo besed, … od znotraj potlačena stanja mamic samih )

Zaradi preutrujenosti in stresov današnjih žen, mam in babic bo za voljo vseh skupaj nujno potrebno, da si od znotraj v sebi najdejo nazaj več svojega miru in pa harmonije svet, že samo za voljo družinskih sinergij samih!

💛💛💛

 
 

Vadbi iz ,,vVajiV@j"-i in skupina Dihaš.si ter😕😘 InnerBeautyUpdates

... po BrigitiJevnikar-jevi

Pri obisku delavnic ali pri izobraževanjih v okviru naših ponudb vsak posameznik v celoti prevzema odgovornost za svoj način sodelovanj … tudi na način, da se pri vadbi sami sodeluje do točk, ko se vsak še res prijetno počuti. Potem se lahko nadeluje tako, da se nadalje samo s poslušanjem, tako da se sedi ali leže in mimo naporov samo še umirjeno počiva in pa v mislih sledi procesom