z izpopolnjenim dihanjem
do posodobitev in osvežitev po naših telesih ... 😕😘InnerBeauty&Updates

V svojih srednjih letih si naj po potrebi vsakdo začne s pomočjo udihov sinhrono izboljševati sam svoje počutje (nadgradnje), zato da si lahko na dolgi rok uspešno zagotavlja pri sebi
veliko bolj trdno zdravje ter hkrati tudi svoj dušni mir 😀😀


Najboljše na vsem planetu

Vadbi "vVaji@Vaj"-i ter skupina Dihaš.si

Kako lahko s pomočjo dihanja že mi sami poskrbimo za boljša počutja, močnejše imunske sisteme in pa tudi veliko bolj trdna zdravja

😀😀😀


Kako lahko s pomočjo dihanja že mi sami poskrbimo za boljša počutja, močnejše imunske sisteme in pa tudi veliko bolj trdna zdravja

😀😀😀Križe in težave ter tudi anomalije znotraj samega počutju si bo zdaj moral
sproti razreševati
že vsak sam!!!

Brez muje se tudi čevlje ne sezuje!
.
Skozi 😕😘InnerBeauty&Updates
posodobitve ter ponovne vsakdodnevne nastavitve
nazaj na optimalnejše sodelovanje znotraj samega telesa si bo lahko
vsak človek kar sam sebi sprotno zagotavljal
veliko več
boljšega počutja ter boljši in pa trdnejši temelj pri zdravju
... seveda, če si to res nazaj želi

💛💛

Ti dve novodobni vadbi in samo-pomoč z močjo IBEU tehnik
bosta sigurno prava izbira in ogrodje, ki sta vedno vsakemu na dosegu rok,
saj sta nam lahko odlična brezplačna PREVENTIVA,
pa tudi prava sonaravna podpora pri vseh KURATIVAH

Ljudje bi prihranili več denarja in tudi svojega časa,
kadar bi
vsak kar sproti sam sebi urejal osrednji steber, ki mu vedno nazaj opolnomoči bolj trdno Zdrav.si

Vrednosti zdravja
se vedno začne postavljati kadar nam pričneš preveč nagajati
še najbolj pa, ko naše težave še kar vztrajate ...
pa je zato nujno, da vsak ČIMPREJ doume,

da nam boš ti ZDRAVJE samo 🌼🌼🌼
vedno zaplulo le še bolj navzdol v kolikor nimamo nazaj pri sebi zajamčenega
VEČ BOLJŠEGA POČUTJA

ter

* nazaj dovolj kisikov znotraj po krvi (l.)
* nazaj izoblikovanega in pa izpopolnjenega dihanja (ll.)
* nazaj okristaliziranega občutka ((III.)
ter nujno tudi
* veliko transparentnejše odnose (IV.)

Danes si lepše življenje in veliko bolj trdno zdravje sproti lahko zagotavlja tudi že vsak kar sam!

Iz mojih lastnih izkušenj zdaj že dobro vem, da ljudje danes sploh ne vedo več, kako so v svojih notranjostih že mnogo preutrujeni, sploh kadar nismo več rosno mladi. Dejansko se danes v združbi že dobro vidi, da nam za to večkrat zmanjka osnovnih pogojev. Notranjih zadovoljstev nimamo več in največkrat za vse to nismo krivi samo mi. Posledično obstaja tako cel kup zdravstvenih težav, ker so od znotraj nas nastajale blokade pri pretočnostih na energiji. To so seveda vse te naše ne odplavljene jeze, morje skrbi, zamere, obsojanja, laži, pa žalitve in tudi sovražni govor od znotraj družine, po službah in posledično potem sledi tudi po združbi. Da se o strahu sploh ne govori. Zaradi vseh teh blokad je imunski sitem šibkejši in se oboleva pa zato zdaj miru in kvalitete zdravja ne poznamo več. Zadovoljstev, mira in notranje sreče nazaj tudi ne bo (splošna klima), če si ne bo vsak kar sam pri sebi sproti skrbel za vedno več boljše notranje sinhrone pretočnosti ter dovolj kisikov pri potovanju krvi.

Toplo pozdravljeni pri vadbah

iz ,,vVaji@Vaj"-i

 

Urejeni gimnastični strečingi znotraj naših telesih in znotraj lastne sence 

ali 😕😘InnerBeauty&Updates

s pomočjo IBEU tehnike

 Vadbi na udih ,,vVaji@Vaj” bosta skupaj kar dve sodobni vadbi, ki z prav malo truda dosegata daleč najboljše trajnostne učinek. Potekata skozi milijone pljučnih mešičkov skupaj z notranjo milino ter sta s pomočjo samega naudiha res čisto ta prva pomoč, da si vsak zmore s pomočjo kisikovih delčkov razrušiti v sebi svoje anomalije in notranje vrzeli, ter takrat spet nazaj opolnomočiti si nazaj sam sebe v sebi. S pomočjo kretnje in števil bo vsak sam sebe tako lahko lažje doumel, ker si bo jačal notranje moči, se v globine sam pomiril in zato sprostil. Tako se lahko začne veliko bolj intuitivno čutiti in zato nazaj pridobiva na notranjih močeh in prav zato tudi lahko uspešneje kot do sedaj razrešuje sam pri sebi svoje notranje vrzeli. S pomočjo tega suptilnejšega dihanja bo zmogel vedno znova kar sproti razreševati si za povrstjo vse svoje sprotne notranje zastoje, blokade in svet notranjih zamer :)) … ali malo bolj enostavno …

  prav vsak 😀😀 bo sam sebi skozi koncept teh dihalnih gimnastičnih strechingov lahko urejal in razreševal si sam svoje vrzeli in tudi VZROKE, hkratno, ko se bo reševal POSLEDIC in svojih TEŽAVE. Vse te posodobitve bo dosegel preko vadb na udih, ko si bo sproti redno urejal gibanje kisikov pri potovanju krvi. Takrat bo z lahkoto uspeval, da bo kar sam v sebi priskrbel si za več bolj urejene pretočnosti. Zato vam govorimo, da končno lahko zdaj že vsak kar sami sebi z močjo IBEU tehnike zorganizira si nazaj

en kompletni😕😘InnereBeauty&Updates

Da, kadar bi vsak posameznik zmogel in v sebi sproti s pomočjo dihanj spet nazaj sprostil sam sebe in pa poti pri kisikih ter dihanje samo (osebna odgovornost) … samo tako bi se vsi skupaj resnično uspevali z lahkoto reševati iz vseh teh raznih utopičnih stanj, ki so v prvi vrsti po nas samih samo neurejena pa postana in hkrati tudi po nezavednemu ujeta stanja. Zavestno mi delujemo le z 5% možganov, 95% pa kot da počiva v nezavednem. Čez tako redno sproščanje (samo-pomoč) bi se vsak res uspel lepše čutiti in bi spet lahko užili več notranjih zadovoljstev, miru ter dobrega počutja in bi hkrati končno imeli tudi veliko manj boleznine in skupno krajših čakalnih vrst v samem zdravstvenemu sistemu.


💛💛💛


Večina strokovnjakov celega sveta vedno znova poudarja
da krajšnic ni in jih ne bo in da je prav zato najtežje spreminjati si sam sebe ter svoj svet iz družinske navade&razvade🥲🥲🥲
še posebej
kar se naših odnosov in pa zdravja pritiče,
saj nam na teh poljih
pogovor ali branje iz knjig premalo pomaga, ker vse to še nikoli ni bilo samo predmet iz samih debat.

Vadbi ,,vVaji@Vaj"-i in Dihaš.si. ter😕😘InnerBeauty&Updates

Samo-pomoči iz ,,vVaji@Vaj"-i s pomočjo IBEU tehnike
ter povezovanja nazaj na pra-udih Zemlje same
zmoreta
vsem nam zorganizirati nazaj urejenejše poti pri potovanju kisikov
ter nam ravno zato hkratno sidrati
osrednji steber boljšega počutja, trdnega zdravja in miru pri duši
prav za vsakega Zemljana
... kadar si to vsak sam spet nazaj želi**

💛💛

Zato v teh turbolentnih časih nikomur naj ne bo žal časa, da se deležuje vseh teh avtorskih vadb 

in začne redno urejati si nazaj za naprej

sami pri sebi en sam😕😘InnerBeauty&Updates

Ena taka tehnika za redni komplementarni InnerBeautyUpdates – svežitve in posodobiteve notranje higiene nazaj na optimalno sodelovanje bo večkrat nujno potrebna in je čisto na mest vsakemu Zemljanu, da ne obstane biti zavedno ujet in pa zatečen v istih krogih slasti (našega aktualnega zanimanja samega). Iz takšne ujetosti se v pogovorih ne da sestopati. To je bil problem že od nekdaj, zdaj v pokoronskem času pa se že prav lepo vidi kar vsepovsod. Korone čas je še dodatno porušil razmerja po naših močeh, pa zato modrih vizij več ne bo na pretek, saj pretoki znotraj po telesu šepa in se nima več prave moči, če je tudi samo dihanje zateženo. Pri tej tehniki in konceptu vadb pa se bo dogodilo, da se hkrati znebimo vseh teh skrhanih notranjih nemoči na način, da si sami do urejamo dihanje samo, in da si sproti nazaj pridobmo za vnaprej bolj kvalitetno ponotranjeno higieno (naš ponotranjeni obraz).

Zato je zelo na mestih, da se spoznava ti preprosti vadbi, ki nam vračajo pretoke moči in katerih končni in odlični izpleni so vzpostaviti si nazaj za naprej notranje stražarje, ki lahko zagotavljajo pravičnejša prehajanja brez jez, strahu, odvečnih skrbi ter zamer iz rodu v rod. Za vse naše prihajajoče generacije so svetovi iz teh ponotranjih kvalitet in pa sama notranja alkimija miru znotraj telesa ,,tukaj in pa zdaj” vedno in veliko bolj visoko na lestvici iz vrednot … še veliko bolj kot pa vsi ti naši zunanji blišči skupaj.


,,Kar seješ, to žanješ," si prvi rek.
To je znano tudi kot zakon iz "vzroka in posledic".
Pomeni pa le,
da se vse, kar se je kdaj koli pošiljalo v vesolje, obrne še v večji meri nazaj k nam samim
in to zdaj kar TAKOJ in nič več po zamikih.

Ne podcenjujmo
zdaj svojih in tudi ne tujih akcij reakcij, predvsem pa ne vseh teh novodobnih situacij po Eri vodnarski.
Danes
se iz vseh svojih zapletov in situacij lahko reši le vsak človek sam ...

 

Ker ste VDIHI sami z več leti že postali pretehničnih narav in prekratkih dometov, nam ne podajate več dovolj preživetvenih priložnosti😥😥😥pa je zato danes med nami že tako, da smo vsi kar prevečkrat skregani. Življenje samo v nas pač niso več le enosmerni tokovi, temveč se hkrati poseduje tudi spiralasti odliko. Dihanje znotraj nam samim se zatorej zmore v nas tudi še dodatno razpirati (le spodbujati ga je treba), takrat pa nam na pomenih končno nazaj spet pridobiva sam udih in posledično še boljši naudihi. Tu je tudi osrednji temelj za veliko bolj kvalitetno zdravje. Takrat se končno ljudje v telesih ne čutimo več ujeti po zankah življenja samega. Zakrčenosti naše znotraj po telesu so preko vadb postopoma kar razvodenela sama po sebi. In takrat se življenje zmore po nas ponovno prožiti. Samo takrat se lahko zaživi svoje življenje bolj zadovoljno in mirneje kot prej.  Hkrati uspevamo laže prestopati tudi  še na pot iz samega srca (Zlate ere čas)!

… zato bo za najprej plitkemu, ozkemu, plehkemu ter prelenobnemu dihanju v dobrobit človeštva
čim hitreje potrebno reči samo
en adijo💛💛💛

Počasi bi zdaj prav vsi že morali vedeti, da je od znotraj nam samim nastanjen en od veliko finejših ustrojev kot pa je telo samo.

Postavljen je v okvirju mehkejšega tkiva (sala) in to še bolj mehkega, kot smo navidezno mi sami. Zato ga je potrebno nujno bolje ceniti kot doslej. Kdaj pa kdaj je potrebno ta premehka tkiva sproti uravnavati si jih ter jih tudi bolje poslušati, ne pa le tehnično doumeti jih. Prav zaradi premehkih tkiv od znotraj nas je ta ustroj potrebno še bolj spoštljivo opazovati ter tudi konkretneje, nežnejše in čez milino samo obravnavati. Vse to je bilo v družbi že dolgo nazaj spregledano in je temu tudi še danes tako.

Odvisno nam samim

iz katere stopnje zavedanja se tukaj zdaj živi, ni prav nič več vseeno kako se reagira (akcija&reakcija poteka znotraj občutka)!! Kako bo kdo kdaj odreagiral, kadar se nam kaj pripeti, sploh kadar ne delimo vsi enakih mnenj. Ker si je zdaj res že vse soodvisno po nas, bo zato velikokrat pomembno, da si sproti vsak kar sam sebi večkrat sproti v sebi nazaj zorganizira

en kompletni😕😘InnerBeauty&Updates


Vadbi ,,vVaji@Vaj"-i in Dihaš.si.

POZOR: 

Problemi so v nas ostali nerazrešljivi, ker so vsi ti naši neurejeni, pasivni in preplehki pa predvsem prelenobni dihi obstali priprti. Z LETI SO NAM TI LASTNI PROBLEMI POSTALI KOT ENI MLINSKI KAMNI OKROG VRATU, KI NAS VEDNO SAMO VLEČEJO ŠE BOLJ NAZAJ DOL. In to se nam vleče že iz generacije v generacijo. Vedno znova se nam namreč vsa ta zatežena občutja in potlačena stanja zasidrajo do teh mer, da se naših nakopičenih težavic samo z besedami ter pri sami športni vadbi ne zmore več sproti razreševat!! Psihoterapiji pa že zmanjkuje časa.

 Tu se zato res nujno potebuje sistemska samo-pomoč samega pri sebi.

Ti obe dve vadbi skupaj sta namenjeni, da se s pomočjo dihanja vsak SPROSTI IN nazaj PREBUJA iz prerane otopelosti in da se vsak v sebi prične kvalitetnejše zavedati sam sebe. Preprosto, da se nauči poslušati in slišati sam sebe. Ker aw ro lahko uspe edino preko intuitivnih udihov, je potreben trening in kultiviranje.  Brez odvečnih besed in s pomočjo števil se bo lahko veliko lažje doumel, si hkrati kar sam sebi jačal notranje moči in se tudi najkvalitetnejše notranje pomiril. Ker bo uspel, da bo pri krvi imel takrat več kot dovolj kisikov, se bo bolje zaznaval in si bo prav zato z lahkoto v globino razreševal sam pri sebi svoj notranji zastoj :)).

Kot smo že rekli, kadar se mi spet sami vadimo nazaj prilagajati na izpopolnjenejše dihanje iz dihanja samega samo, samo takrat, se nam bodo lahko HKRATI odplavljali tudi različni VZROKI, ne pa, kot je bilo do zdaj v navadi, da se vsak poskuša znebiti le POSLEDIC samih samo…. 

Učinki iz takih vadb so 

trajnostni in presenetljivih narav in prav zato se res že lahko reče, da s pomočjo IBEU tehnike danes zmore že prav vsak pri sebi do urejati ponastavitve in en večkratni kompletni😕😘InnerBeauty&Updates

Ali kot je na kratko že povzela
udeleženka Metoda iz Škofje Loke, ki nam je samo po treh mesecih rednih
enournih torkovih vadb preko Zoom-a
takole napisala:

,,Dosti manj je vzponov in padcev in odkar diham med vami
se mi zdaj končno spet dosti lažje živi"🙏🙏

Komu poleg GENERACIJ iz SREDNJIH LET je še posebej vredno priporočati ti dve vadbi ,,vVaji@Vaj”-i ?!! ter pomoč na podlagi moči iz IBEU tehnik

(na vseh spodaj navedenih situacijah so namreč ravnovesja od znotraj družine same že kako načeta in
odnosi sami se po nezavednem rušite,
in so zato resno ogrožena notranja počutja in pa zdravje pri družinah ... in to prav po vseh vojih.
  • vsem pri odplavljanju posledice stresov, preobremenjenosti, čustvenih težav in podobnega, saj si bo vsak znal pomiriti si kaose od znotraj pri sebi
  • še posebej vsem tistim, ki so se znašli na sredi čustvenih mobingovtako na delovnih mestih ali znotraj družin samih … da se od znotraj ne ostane ujet biti od prezapletenih stresov in da si vsak sam sebi spet zagotavlja nazaj več svežin (I.) in si vzpostavlja nazaj znotraj v sebi spet svet pretočnejše energije (II.) 
  • vadba ima vodilno terapevtsko vlogo vzporedno pri družinskih terapijah za vse pare, ki si res želijo srčni konec vseh vpletenih, ker se vseh vzrokov pač ne da videti pa povedati, pa so vendarle na časovnicah močno prisotni
  • preventivno pri preprečevanju pred izgorelostjo … da se ponovno lahko zaznava in spet spoštuje in ceni sebe, ne samo drugih, prej preden je že hudo pozno
  • ženskam pri lajšanje predmenstrualnih težav (tesnoba@sitnoba) in tudi pri lažjih prehodih menopavze, saj se bo ponovno  lahko povezala v svoji biti  in bo spet znala dihati njena … ne le zgornja, ampak tudi srednja in spodnja polovica teles (predvsem odplavljati si sprotno prezakrčenost).
  • mlajšim upokojenim pri odpravljanju plitkih dihanj ter za poboljšanje samih spancev in za ohranjanje svežine, vedrine ter suverenosti pri vseh vidikih življenja, ne samo za nazaj temveč še za naprej 
  • posebej priporočamo, da se ,,vVajiV@j”-e poslužujejo vsi tisti, ki so ali pa so bili kdaj deležni družinskega nasilja kot pomoč pri odpravljanju groz, strahu in pa notranje stiske (a je potrebno intenzivno izvajati vadbi vsaj leto in pol). Še posebej pomembno za odraščajoče otroke, ki so se nič krivi znašli sredi vseh teh zgodb in so res žrtve zlorabe.
  • praksa je že pokazala, da te vaje odgovarjajo tudi v vsem zgodnji dobi nosečnosti (do 6 mesecev), še posebej vsem nosečkam, ki so se znašle sredi nesigurnosti (poglej si mnenja po vadbi)
  • naravnana je tako suptilno, da bo sigurno lahko v pomoč vsaki mladi doječi mamici pri vzpostavljanju več notranje harmonije, hkrati večje topline, miline pri stikih s svojimi novorojenčki
  • v prvi vrsti pa prav vsem nam, ker se že dolgo ve, da bo potrebno sproti sproščati si svoje pretočnosti znotraj sinergije in izostriti ter skristalizirati si občutek nazaj povsem brez egov naših

Čez vsak tak naš proces suptilnejšega dihanja in preklopa nazaj na zemeljski pra-udih,
si bo lahko vsak sam sebi pri sebi
najlažje
sproti vzpostavljal več drobnih sreč, saj bo razbremenil sebe iz prevelikih toksičnosti. Sproti se bo namreč znebil že zdavnaj odsluženih in preveč zasvojenih stanj ... uničujočih pritiskov, bolečin in razvad ter običajev itd. ... ki vsi izvirajo iz zapackanosti od znotraj pri pomišljanjih in blokirajo poti pri kisikih. Prav zato nam vadbi in IBU tehnike ponudijo enkratne priložnosti za bolj prijetno življenje brez toksičnosti od znotraj pri naših odnosih

Vadbi ,,vVaji@Vaj" in pa sistem Dihaš.si

Predznanja pri IBEU tehniki niso predpogoj :)), dovolj bo malo dobre volje in pa vedno nekaj dodatne vztrajnosti🌸🌸🌸


Vadbi se vadita trenutno v Ljubljani ali Kranju, vsak ponedeljek zvečer pa tudi po Zoom-u. Pridružujte se skupinam, kjer se že vadijo skupinska vezana dihanja za kvalitetnejše zdravje, notranje zadovoljstvo ter bolj srčno kulturo pri Brigiti Jevnikarjevi

– po Zoom-u

*vsak ponedeljek zvečer (sama ženska populacija), med 20.00 in 21.00 uro 

–  v živo

*družinske terapije za pare po internem dogovoru

* javne skupinske vadbe v živo (trenutno samo po dogovoru za večje skupine) 

…najave na https://www.facebook.com/DihamDihas.si

… info ga. Brigita 00386 (0)31 611 693


Taki intuitivni in pa povsem sonaravni gimnastični strechingi,
s pomočjo predihavanja samega v sebi ter skupaj s preklopi nazaj na zemeljski udih,
nam bodo
vedno prva violina in ena od bolj super alternativnejših prvih pomoči💛💛💛.

Sproti so lahko vsem primerno vodilo, ki kažejo pot in izhod
če si kdo sam že želi stran tudi od vseh teh
prekomernih izzivov iz prehitro kotalečega sveta in pa tudi preveč digitalno usmerjenih pod svetov.
Ti nam delajo samo še dodatne težave in tem težavam sploh še ni videti konca.

Za razbremenitve vseh ta starih osebnostnih razvad ter pri nastavljanju lepših, novejših ter boljših družinskih in družbenih navad
VEDNO ZNOVA sproti potrebujemo iz globine sprostiti vse ovire na poti za kisik
da se nam bodo lahko za naprej
najprej nazaj uredile


* uravnoteženejše mere znotraj občutja
* predihanosti po vseh štirih straneh neba in nazaj na poti iz srca
* neokrnjene poti za potovanje kisikovih delčkov po telesu
in pa tudi
* večni mir pri duši sami

Vadbi ,,vVaji@Vaj"-i in Dihaš.si.

Resnično,

življenje bi nam bilo res prijetnejše, nesreč pa skorajda nič, kadar bi vsak že znal terapevtski vadbi dihanj ,,vVaji@Vaj-i” in si s pomočjo IBU tehnike sproti odplavljal lastne, a njemu samemu povsem nevidne notranje blokade ter zakrčenosti po in iz telesa samega. Telo je v bistvu dom nam samim in znotraj tega doma si zdaj vsak lahko zmore redno izvajati vse te notranje posodobitve. Vsi potrebujemo te občasne, a redne notranje ponastavitve ter našo samo-pomoč, da se lahko prihaja nazaj do bolj optimalnega delovanja znotraj samih teles.  Hkrati s tem dosežemo tudi več unikatne prevetritve ter razbistritve znotraj samega sebe. Vse to bo namreč soodvisno od stanj, ki se vedno stekajo hkratno za vitalnejšimi notranjimi organi. 

Danes si lepše življenje in boljše počutje tako lahko uspešneje kot doslej urejamo mi vsi res že kar sami. Lepše bi nam vsem nam lahko bilo, saj bi si takrat sproti vsak sam sebi zagotovljal namreč tudi😀😀😀 da ne bo več v neskončnosti ponavljal ta starih, obrabljenih zgodbic ali si šel nevrednih iger. 


Da bi si vsak prihranil svoj cas in pa veliko denarja,
si naj
najprej nazaj uredi osrednji steber in kvaliteto zdravja ( tabletke nikoli ne bodo dovolj )

En hitri, pa enostavni, v miru izvedeni test nam lahko jasno prikaže, kako kaotično je naše trenutno stanje znotraj samih naših misli
.... v miru zapri oči, malo počakaj, nato pa skrbno in v počasnih korakih neprekinjeno brezslišno preštej

od 7 in pa vse do 16
( ... sedem ... osem ... devet ... itd)


Če se hkrati uspe preštevati v kosu, brez da se nam aktivira sama misel, bo super, kajti takrat so naše zamisli dobro zbrane, pa imamo mi svojo oblast v svojih rokah.

Kaj pa pomeni, kadar se to ne zgodi in uspešno ne prešteva se??
Takrat to že pomeni, da je ves Um še skrajno prenatrpan in on vodi igro nam samim ... namesto mi njemu. Da je UM pač že ugrabil življenje, ter da so misli kaotične in da mi že dlje časa nismo več mi pa zato naša duša pri nas spet trpi.,,vVaji@Vaj" in pa sistem Dihaš.si

Od znotraj
,,vVaji@Vaj"-i ter s pomočjo IBU tehnik
bi lahko zdaj kar vsak sebi sproti reševal čustven pretres

Pri pomišljanjih se nam zaradi vzgoj in pa tudi prehran rado zapacka že po rosnih mladostih. Kasneje se potroji, in to do take mere, da se že kar zelo okrnjeni pretoki pri kisiku.
Tako mi sami postopoma kar ne zmoremo več tekoče prilagajati se na sodobnejše načine iz preživljanja.
Še kar naprej vztrajamo v vseh teh pretoksičnih stanjih do teh mer,
da zaostajamo na vseh ravneh
in smo zdaj, kjer pač smo. 

O prehrani se nam je že od nekdaj veliko govorilo o pomembnosti kisika pri krvi pa se je do zdaj govorilo le površinsko in mimo občutka našega?!!! Zato ogromno oseb ne zna prepoznati svoje smeri in vživeti si nazaj sami sebi svoj potencial.

Zdravi življenjski slogi ste sama osnova za ZdravJe. (zdravi duh pri zdravem telesu tudi na kolektivni ravni).

Strokovnjaki res poudarjajo, da je prav stres, rak rana, številka ena sodobnih družb, zato so nam nujno potrebna takšna sproščanja tudi še iz globin svojega duha, da bi se omililo posledice preveč nestrpnih. Ko si vsak sam v svoji globini sam sebi s pomočjo kisikov sprosti vzroke za ponotranjeni konflikti, pridobiva nazaj več svoje pretočnosti v sinergiji in zato hkrati tudi ponotranja sam svoje pravo zadovoljstvo.

Ker se to do sedaj sproti ni počenjalo, se je postopoma zaradi vsega nakopičenega v nas, prehajalo na preozke, preplitke in pa preveč plehke izdihe.  Naša premehka tkiva med notranjimi organi so namreč prenehala sinhrono od delovati. Od tu zadaj prihaja čustven stres in pa same pasivnosti. S preprostimi očmi se tega še opazi ne, čeprav mi navzven delujemo navidezno fit, pa nam vseeno vse to zahrbtno (govorimo o nezavednih vojih) pušča vedno več vrzeli, ki nam hkrati dodaja tudi ranljivost, nejevoljo, nemočn od znotraj pri počutju in nas posledično takrat že dela tudi prepasivne in naši problemi ter same bolezni so prej tu kot bi bilo to sploh kdaj potrebno. 

Vsega tega se namreč nič ne vidi, pa tudi sliši ne. Ko dodajamo še vse te tihe, pa neizrečene in potlačene misli (interpretacijo) nas samih in naših prednikov, ki vplivajo na vse to, se že lahko dobi kompletnejše slike, zakaj pri nas zgibanja kisikov v pravilnejših odmerah primanjkuje in jih na poti nazaj gor vse do malih možganov sploh ne zmore več priti.

Z kultiviranjem vadb iz ,,vVajiVaj” ter s pomočjo IBU tehnik bi si lahko najbolj enostavno sami sebi uspeli zagotoviti nazaj, da obstajamo ozemljeni, umirjeni, si zaupamo, dobivamo nazaj ta prave moči, dolgoročno svobodneje dihamo ter v miru, brez straha in daleč od skrbi v miru tudi zaspimo. 


Vadbi ,,vVaji@Vaj" in pa sistem Dihaš.si

Kadar se premalo realno biva, se tudi ne da več brezpogojno sobivati, sploh ker se vsem zdaj tudi že hudo preveč mudi. 

In zato se nam hkrati v večini primerov sprocesirajo strahovi, groza in pa skrbi vsepovsod, tudi tam, kjer jih drugače sploh ni. In prav zato je danes tukaj nastal tak paradoks. Poleg vsega tega je še najbolj zaskrbljujoče to, da se nam zdaj vse preveč mudi in da so nam same groze pa skrbi zakoreninjene v neodložljivi mentalni funkciji, da se nam kar naprej nekaj premlevati sme, saj našim MOŽGANOM nikoli ne sme biti čisto nič dolgčas?? in zato si je vse take ta stare miselne projekcije skoraj nemogoče pourediti ali prekiniti jih, dokler možganom to dovoljujemo mi vsi kar sami.

Pri kultiviranjih iz ,,vVaji@Vaj”-i  in pa z svojo samo-pomočjo čez te različne oblike suptilnega dihanja, pa situacija sama po sebi v nas zmore možgane umiriti, posledice iz anomalij omiliti ali odpraviti in pa hkrati tudi nadgraditi v smiselno celoto kar mimo besed samih.

 

Pozor!

Hkratno se že živi tudi v Enosti,
pa nam zato
danes že prav vse vpliva na vse!!???
Stvari se bodo le še zaostrovale, zato nam je urejen svet notranje bio-higiene pristal kot en pomembnejših temeljev od znotraj nam samim.
Probleme lahko rešuje si le še vsak sam:))

 

Vsak Zemljan je tu zato, da si v prvi vrsti lahko razrešuje njegove reči in se zato vrzeli in pa težave naj ne bi prepuščalo v roke ostalih. Večini tu ni čisto nič več jasno, ker je svet preveč mentalno zapackan in tehnokratsko zapeljan. Kako bomo lahko izkoristili Enosti, je odvisno predvsem od nas samih samo in šele takrat, ko se bo vsak sam resno osvobodi iz bremen preteklosti, bi mi vsi veliko lažje zaživeli ter do dobro izkoristili pojave pri sedanjosti in naša mladina bi bila vidno bolj zadovoljna kot je pa sedaj.

Vzemimo si raje kdaj pa kdaj tudi nekaj več časa samo sami zase,
da se lahko pridobiva nazaj urejeni svet 
tudi od znotraj same
alkimije.

brez dovolj kisikovih delčkov pri krvi in kvalitetnejših odnosov 

nam bo lahko šlo v naših življenjih res samo še navzdol

🌸🌸🌸

za ta dva bisera iz mozaika svobod

si bo zdaj sproti moral resnično prizadevati čisto, čisto vsak človek sam

Zadovoljstva, jasnosti in harmonije ter pa dobri pozitivni odzivi po odnosih 
nam boste vedno eni in edini naši
 ZNANILCI iz POMLADI,
zato si vzemimo zdaj čas in kar sami orišimo si svoje sledi ...

POZOR: spoštuj ureditve po stolpcih

I.

Postali smo si že pravi pravi tujci. Potrebuje se en večji preobrat v življenju, ki nas bo lahko obrnil nazaj k nam samim. Željam sodobnih ljudi pa še ni videti konca, zato tudi še ni videti konca kaosa, ki je posledica prenasitnih želja. Potrebno je sestopati iz tega vrtiljaka prej, preden nas na to opozarjajo bolezni same. To nam namreč urejajo nezgode ali pa naše bolezen same. Ko gre že vse narobe, bo pozno, zato raje razmišljajmo za naprej . Prisluhni si in za v vaje piši si tri svoje sezname

Vzemi svinčnik, razmišljaj in zapisuj nekaj svojih zanimivosti, radosti in pa anomalij ..

I. sam do sebe in

 II. še v odnosu tebe do ostalih. 

Riši si časovnice

II.

Zašli smo že zdavnaj. Znašli smo se v kolektivnem kaosu, za katerega se zdi, da nas ta pot vodi le v pogube. V prehitrih tempih, ki nam ga danes življenje narekuje, smo pozabili, kdo resnično mi sploh smo. Kaj bo naše poslanstvo in kaj nas v resnici kliče k udejanjanju. Slediti kar vsem klicem od vseh le našim še ne nas pogosto odpelje daleč stran od nas samih in le do nezadovoljstva. Vsake odločitve, ki jih izbiramo danes in ki niso od samega srca, nam lahko škodno vplivajo na poti prihodnosti. Zato zamisli se pa nariši si svoje več barvne kroge

Vzemi flomastre si, rišeš lahko komplete vezi v barvah noči

I. zadovoljnih v modrih tonih in pa

II. konfliktnih v rdečih tonih ..

za med prijatelji (a)in pa tudi v okviru družine (b)

III.

Želje naše ne bodo nikoli naše sanje. Želje so sebične in običajno prazne, kratkoročne misli, ki se kopičijo znotraj nas in so soodvisne od drugih in jih dolgoročno želi Eg-trip sam. Naše sanje nikoli. Te so dolgoročnejše in izoblikovane zamisli, ki čakajo, da se skozi nas udejanjajo.

Pogosto se pravi: ,,Samo še tole in se posvetim sebi”.Čas zase je sedaj, kajti ne zmore se zares poskrbeti za druge, če ne znamo slišati pri sebe sebe in najprej poskrbeti za nas same.

Vzemi svinčnik, list papirja

Razmišljaj in oriši kje si si že uresničil same sanje. 

Nato obrni list in zapiši kaj želiš uresničevati si še za naprej


z več leti postajate nam sigurno najpomembnejši
KISIKI ter DIHANJE samo samo

Vzemimo si kdaj nekaj več časa le sami zase,
da ne bo nam enkrat še žal. Dokazljivo je,
da brez suvereni biti po občutkih in z več kot dovolj kisikov pri krvi ne bomo zmogli sami več
modro bivati, kaj šele brezpogojno sobivati.

Telo je umrljivo, duša žal ni … in vse te potrebe po ta nižjih vibracijah, ki so od znotraj nas, bodo obstajale in odpotovale skupaj z nami… kamor koli bomo pač uspeli ter zavili. 

Da, naša telesa so umrljiva, duše pa res nikoli.

V mladosti nam vsem še kar nekako gre, z leti pa, ko prevzemamo mi sami odgovornost za svoje početje in rezultate, pač ni več vseeno, kako se igra. Vsi smo deležni na svoji življenjski poti več nam neprepoznavnih ovir, nerazrešenih preteklih odnosov, neizrečenih in pod preproge pospravljenih čustev in besed in pa morje skrbi? Najprej bi si naj to pri sebi sproti priznaval vsak kar sam:)), pa čeprav takrat zaboli. Marsikdaj se od takih toksičnih navad zato že oboluje ali pa se zato posamezniki vedno znova vrtimo po začaranem krogu.

Za boljše razreševanje prav vsake take dileme si naj prednostno prav vsak sam hkrati nazaj prizadeva obdržati v svoji strukturi moči  najprej ta oba dva predpogoja:

I. da ima zagotovljeno po poti krvi več kot dovolj primarnih doz po kisiku (sama športna vadba je pregroba in takim izzivom ne zna in niti ne zmore biti kos)

II. in še bolj nujno pa bo, da prav vsakemu uspe, da si nazaj kristalizira občutke ter v vezi te teme ponovno osvoji, da zna sam pri sebi spet nazaj sinhrono prisluhati si, tako kot je bilo v času naših pradedkov in prababic (ker drugače ne bi uspevali preživet)

Če ta dva stanja niso optimizirana so oslabljeni imunski sistemi in hormonske slike ni! Ravno zato se oboleva še prej kot bi bilo to sploh treba, pa še naši odnosi so zaradi takega ne ravnovesja vedno bolj skrhani. Tako pa se nam vsem končno lahko spet vrača zdravejše samo-pomišljati in bomo ravno zato spet znali živeti ne samo iz misli, temveč tudi po poteh srca in od znotraj občutja, in to na bolj zdrav, sonaravnejši način :)). Hkrati se bo tako spet zmoglo, da bomo sami sebi od znotraj zaupali tudi po občutju, saj nas je tu večina že zdavnaj čisto čisto zatajila, pa nastaja zato pri vseh ljudeh vedno večja količina zmede.

Koraka se pač že po Eri vodnarja in vstopa se tudi že živeti Zlate ere čase.  Prevečkrat v naglici kar pozabljamo, da ni dovolj, da smo urejeni na zunaj, ampak moramo negovati in redno ohranjati tudi naše bolj čiste notranjosti in to čisto brez besed. Pridobivati si čistejše in same višje vibracije, zato danes ni več tako enostavno. To namreč pomeni kar sam sebi čistiti iz sebe stran vse stare, pa prikrite potrebe po ta nižjih vibracijah in pa prikritih hotenjih, ki se vedno zelo potihoma selijo znotraj odnosov in ni čisto enostavno prepoznavati jih … potrebe po jezah, sovraštvu, krivdah, strahovih, skrbeh, nemočeh, preobčutljivostih … itd.

Zato DELO PRI SEBI NA SEBI ZA SEBE SAMO danes ni več modna muha, temveč že postaja prednostna naloga vseh nas, ki nismo več rosno mladih let, … nekje od 35 in pa naprej.

Če bi si vsak kar sam sproti urejal tak detox po občutju ter si svoje prikrite blokade in pa vzroke odplavljal s pomočjo dihanj, bi počasi sprostili naboje, ki nam delajo želje po vsej tej jezi, prežolčnim debatam, skrbeh, strahovih, tesnobi, nesrečnosti, žalosti, nespečnosti, uglajanju pri ostalih, prenajedanju, …itd. Uspeli bi pridobivati nazaj bolj pokončne osebnostne drže ter še ohranili (ne samo on) zdravejše načine znotraj samo-pomišljana. Posledično bi lahkotnejše uživali življenje samo in si prihranili ogromno enih travm, ki se sedaj selijo iz rodu v rod.

Hvala, do konca osvetlili glih vse nismo,si pa naprej oglejte tudi nase druge strani
😀😃😄

po BrigitiJevnikar-jevi