v VAJI vaj

 

:)) takole je po skupinski vadbi “v VAJI vaj” opisal naš hvaležni udeleženec iz Kranja

,,Udeležil sem se kar nekaj tehnik in vaj dihanja ter sproščanja, a tale od gospe Brigite je bila malce drugačna. Vaje sem se po srečnem naključju udeležil ravno večer pred pomembnim dnevom, kar mi je res pomagalo umiriti in sprostiti tako um kot telo. Med vajo smo se poleg dihanja selili pa raznih človeških organih in občutljivih točkah telesa, poleg tega pa je bilo tudi nekaj elementov fizičnega gibanja in utrjevanja gibljivosti našega telesa. Odlična kombinacija in se še bom udeležil teh skupin in vodenja, kajti le-to daje poln izplen in koristi. Hvala🌞 Milko …

Zdajšnji človek je še vedno neizmerno zaverovan v pravilnosti svojih načel.

Za svoja najvišja merila, tistih, ki ga v nekaj popolnoma prepričajo, še vedno uporablja le dokaze po fizičnih ravneh.  Zaslepljen je do teh mer, da o podatke niti podvomiti ne zna več, saj so jih samooklicane eminence tega sveta povedale skozi ekrane…  do te mere, da se jim zdaj le še sledi. Medijski bogovi z vse večjo intenziteto vplivajo na naše dojemanje resničnosti in še preden se zavemo, programi samodejno delujejo skozi nas… medtem, ko mi sami le še glodamo navržene, že stokrat prebrane kosti. In kako zdaj od tu … za naprej!!!

Da bi spet uspeli tudi v občutkih doživljati svet okrog sebe, bo čimprej potrebno reči preplitkim, ozkim pa plehkim udihom samo en resnični adijo ...
smo 🌞🌞 razvojna veja prasesalcev

Kadar se pogovarjamo kdaj in kaj bi v VAJI vaj, bo najbolj nujno doumeti, da si naj do več dobrega počutja v prvi vrsti prizadeval vsak SAM, namesto, da se samo čaka in si odpravljamo le še posledice nastalih težav, vzrokov pa ne.  Tako je priučena že skoraj vsa družba. Smo telo vedno prežeto z mislimi, čustvi in samo dušo. Vse vpliva na vse in hitrih rešitev ni za pričakovati.  Ljudje se ne zavedamo, da bi v svoj prid lahko  pokoristili tudi zdravilne priložnosti iz diha. Z dejanjem vezanih tehnik dihanj, se lahko preko zavestnega živčnega sistema (počasno, globoko, mirno in enakomerno dihanje) vpliva na podzavestni živčni sistem in posledično tudi na samo celotno telo. Ko pa se ujame ritem obeh dveh, se lahko deluje tudi znotraj na samega duhu.


Postajati budnejših in pa suptilnejših narav bo vedno modra izbira, vsaj za vse tiste, ki se še kdaj spomnete, da to obstaja … tu ima pa naše 🌞 dihanje temeljne vrednosti


Pazimo, ni vec kar vseeno, kako se zdaj lahko da v nas dihati:))

Pozor … vedno, kadar smo se mi sami ali naši najbližji znašli sredi nesoglasij, neprijetnosti, šokov in stresov ... bodo od znotraj nas nastajale anomalije in poškodbe po energetskih telesih … osebnih, družinskih, narodnih
in ti utisi se nam bodo lahko skozi ,,v VAJI vaj" sinhrono razpuščali, sicer se jih v primeru smrti vedno odnese s seboj

VAJI vaj
so smeri po občutju in edino naš občutek daje pravi smisel tukaj zemeljskemu Življenju. Sicer obstajamo le še kot eni ubogi robotkoti.
Zaradi zgoraj opisanega
nam tudi dihanje z leti postane monotono, plitko in pa plehko in še lenobno. Sčasoma postajamo vse preveč ranljivi, saj si pri samih občutkih nismo več na ti. In prav zato smo se zdaj znašli na prelomnici materialnih vrednosti

Ko se giblje ali govori, se tega mita niti ne zmoremo zavedati, zato so nam potrebni časi.  Znotraj, v nam, pa obstajajo premehka tkiva, ki s časi nimajo nič skupnega. So mehkejša, kot smo mi sami.  So sorodno zapeljiva, v iste načine zatečenih vzvodov, ki se nam zgradijo skup (družinski vzori) . In zato po večini vsi hipno pomišljamo tako kot so predniki. V zrelih letih nam tako hipno pomišljanje dela še dodatne izziv, saj je čas levitve, ki pomeni, da bo treba kaj storiti, da se preraste družinski okvir ali pa za vedno izgubi.  Za naše svobodno sodelovanje bi morala tkiva znotraj nas ostajati mehkejša od nas samih. Pa po navadi ne gre čisto tako gladko. Teža lastnih dogodkov nam sproti ta stanja vedno še  poglobi in v nas postajajo tkiva vedno bolj nesuptilna, soodvisno pač tudi od tega, kako so se domači za našimi hrbti obnašali in z nami pogovarjali … mi kot mali otroci smo vsrkali čisto vse. Da, stari starši so zahotirali skozi interpretacijo vsakega dogodka naše starše in oni nas same in mi svoje otroke, in tako gre vsa stvar naprej. Tkiva znotraj v nas torej postajajo s časi preplehka in pa zakrčena, občutek splahni in nastaja osnova, da postane naš odziv premlačen in škoden nam samim pa tudi drugim… samo da sami tega niti ne spoznavamo več.  Govorimo vam o vzrokih za stanje med najvitalnejšimi notranjimi organi in vzorčenjem, ki za njimi poteka. To nam hkrati določajo naša odzivanja in smeri znotraj pomišljanja.

 Da se v sistemu odrešujemo svojih lastnih anomalij, bo vedno soodvisno pri kisikih … ali jih bo sproti vedno dovolj za zdravejši način v pomišljanju. Ali se nam bodo sproti porabljali kar kot gorivo za gibanje ali pa ga bomo znali ohranjati še za pomišljanje. 

Zato bo naše dihanje samo ena pot, da si lahko znotraj našega počutja ponovno, vsak sam pri sebi vzpostavlja v sebi nazaj svoj red!!! Drugače ne gre. 

Naloga vadb "v VAJI vaj" bo, da nam ta stanja nazaj mehča, nam sprošča nazaj sam občutek in nam proži pretoke znotraj nas do teh mer, da se nam lahko spet razpirajo poti po poti kisikov🌞


Vadbi ,,v VAJI vaj” sta postali to nase ogrodje :))

Vadbi sta ogrodje za subtilnejše in zavestno vezane dihe, ki nam lahko nazaj razpirata pot kisikom, ker zmoreta delovati znotraj telesa in čustev ter istočasno od znotraj samega duha, mimo škod za naše ZdravJe

 

Z polaganjem dlani po telesu in udihi, si vsak kar SAM v sebi lahko razbremeni prenatrpanosti znotraj telesa. Razpušča stara postana stanje (notranje čiščenje) ter si hkrati dovoljuje, da se mu polagoma sama tkiva odkrčijo. Tako se zna urejati pot kisikom. Pri obeh vadbah, si vsak sam sebi sinhrono posegel po globinski regeneraciji ravno tam, kjer se v tistem trenutku potrebujejo. In tako se bo potem znotraj pri krvi spet znalo pretakati več kot dovolj kisikov, ki bodo z lahkoto prehajali tudi nazaj gor do samih možganov.


Doprinos obeh vadb ,,v VAJI vaj" skupaj je tudi, da ogrodje opolnomoči mostove med zavednimi in nezavednejših vojih
kar blažilno vplivala na nas, tako da se nam potem lažje odpirajo za nas same res ta prave smeri po pot src in do samih najvišjih vibracij.

Zato pa je pomembno spoštovati in upoštevati tudi same ureditve znotraj ogrodja vadb ,,v VAJI vaj”, saj nam bosta obe vadbi skupaj samo takrat znali dati  trajnostni doprinos vsem nam!

Vzorec dihanja si znamo le vsak sam sebi nadgraditi. Druge rešitve ni! Nobeden terapevt nam tega ne zmore privzgajati. Za to potrebujemo le samo-kultiviranje po nas samih. Postopoma sproti uspemo zagotavljati in si trajnostno vzpostavljati delovanje nas samih in se hkrati tudi  odpiramo v sodelovanju navzven :)). Hkrati ostanemo tudi ozemljeni. Vse, ker je navedeno, se zgodi, ker se deluje mimo besede in skozi zgodbo “v VAJ vaj” postajamo bolj in še bolj suptilni ter hitrejši od naših mentalnih procesov in zato učinkovitejši od vseh bralnih navad, pa takrat sami v sebi z lahkoto prihajamo ven iz svojih con lagodij. Cone ugodij, te naše razvade, ki so našim očem neprepoznavne in so posledice anomalij v načinu pomišljanja, pa so nam samim zato nedoumljive. Te nam bodo postopoma razpadale kar same po sebi in zato se bomo mi sami veliko lažje znašli. Zaradi pravilnejše mere kisikov se nam samim sproti razgrajujejo ta stara pomišljanje in nam vzorčno izginjajo sami pra-stari vzorci vzporedij iz anomalij, brez da bi mi sploh kaj zaznavali. Končno se postopoma v nas zmorejo nazaj naseljevati enakovredne mere od znotraj samih čustev in duha (zlate ere časi),  kar nam brez prisile prinaša brezpogojna sodelovanja. Vse to prav zato, ker si bomo “od znotraj” postopoma uravnavali pretoke pri vseh naših najvitalnejših organih, ki pa so za vedno… pljučni krili, jetra, vranica, ledvici in zdaj zelo aktualno.. še pot iz samega srca.

Pri skupinskih vadbah se dobiva trajnostni doprinos (traja skupaj 2 šolski uri), saj je to podpora za v SISTEM ŽLEZ Z NOTRANJIM IZLOČANJEM. To je od znotraj, pri samih endokrinih sistemih. Če bomo le te začeli ter si jih sproti sami uravnamo na prijetnejši in neprisiljen način vadb ter mimo besed samih (vadbe “v VAJI vaj”), si zmoremo zagotoviti tudi, da se pričenjajo počasi nazaj urejati že tudi kar same po sebi, ker so se le te navadile na nove ustroje. To seveda okrepi imunski sistem sam. 

Vadbi ,,v VAJI vaj” zmoreta nam vsem le na najboljse sooblikovati ta ljubi svet :))

V par letih se je že pokazalo, da sta vadbi znotraj skupin
“v VAJI vaj” in sistem Dihaš.si,
ki jih vodi Brigita Jevnikar sama, ...
na primarnih ravneh prav prijetno pomirjevalne, antistresne in imajo zaradi nirvane naboje pomlajevalnih narav. Primerni sta tako kot preventiva kot tudi kurativa za vse nas.

Ko smo v Kranju ter Ljubljani začeli z skupinskimi rednimi vadbami, sta ti dve vadbi dobivali tudi zaokroženo obliko in sta že marsikomu spremenili tok življenja v pozitivnejše smeri💛💛💛

Vsak pri sebi lahko vedno sliši le tisto, kar je sam pri sebi že doumel, in zato je stran od nam znanih poti iz con lagodij skoraj nemogoče (pasti meditacije).

Z ogrodji ,,v VAJI vaj" in sistemi Dihaš.si ter s pomočjo narave,
se bo zmoglo znotraj pri nas te meje lažje, ceneje in pa tudi najvarneje premikati.

 

Ciljno sta obe vadbi uravnalni

*** aktivnejšim v generacijah, da se kar sami sproti razbremenimo posledice stresov, ter še bolj nujno, da se znebimo prastarih posledic naših skrbi ter da se hkrati nazaj poskrbi za prave doze kisikov povsod tam, kjer nam jih že pomanjkuje

*** starejšim v združbi sami (v lažjih verzijah) pri vzdrževanju pozitivnejših drži do življenja samega! Da si lahko sami poboljšajo “udih” in si nadgrajujejo doze kisikov od znotraj svojih teles ter si tako ohranijo vedrino v pozni starosti.

Za vse pa naj velja, da z ” v VAJI vaj” okrepimo samo-zavedanje, zbistrimo si zamisli in na dolgi rok ohranimo vedrino duhu, okrepimo imunski sistem ter se izognemo škodljivosti pretiranih zahtev po sami tehnologiji (svet računalnika)

Vadbi znotraj skupine “v VAJI vaj” in sistem Dihaš.si sta obliki suptilnega in zavestno vezanega udiha,
ki sta namenjeni vsakodnevni vadbi in sprostitvi ter izostritvi občutkov,
in to že kar od znotraj doma svojega

Vadbi ,,v VAJI vaj” in sistem Dihaš.si so ciljno ter trajnostno uravnalni hkrati z namero, da si naj vsak posameznik brez besedi in kar sam sproti uravnava svoja občutja, si zaznave po širili in ne le globi, in to čisto neodvisno od tega, kar on sam po sebi že zdaj prepoznava. Praktično nam bodo te vadbe pomagale, da si bo naše telo lahko kar samo sproti pridobivalo nazaj več dodatnih zaznav, ki se jih ne da prijeti in pa videvati s prostimi očmi, pa vendar obstajajo in bodo nujno potrebne vsakemu posamezniku pri sporazumevanju znotraj nastajajočih svetov (Er vodnarskih)

Pod našimi nogami imamo Zemljo, nad glavo pa imamo nekje visoko gor Nebo, vmes potujeta tudi Sonce in Luna. Oba dva in Sonce in Luna, sta daleč gor sredi neba, samo prisostvujeta, a na najsubtilnejše načine sodelujeta globoko znotraj po nas samih, in pri vseh naših odločitvah.

Vadbi ,,v VAJI vaj” nam pokrivata vsa ta področja pri sodelovanju posameznika, znotraj v naravi sami, in zato ima “ v VAJI vaj” dve temeljni vadbi. Prvič, da se preko gibanj in dihanja povezujemo nazaj na pra-udih planeta Zemlje same, in pa drugič, da se sproti lahko kultiviramo in povezujemo nazaj znotraj občutka samega. Ta del vadbe je namenoma razdeljen še na dva enakovredna dela… (II.) proti večeru, za umiritev pri drsenju znotraj energije naše gospe Lune in (IIa.) gibanje podnevi za svetlobo in znotraj energije Sonc  :)) 

*** Pri energiji Lune se bo dalo pri vadbah povezovati in umirjati nazaj znotraj samih občutij. Vadbe ,,v VAJI vaj” nas zvečer obogatijo na načine, da se bodo naša tkiva znotraj ponovno odkrčila in uravnavala kar sama po sebi. Vezale nas bodo nazaj v nas, nas pomirile in  so primernejše najbolj za na večer, ker nas od znotraj precej  pomirjajo. Ta del nosi ime “MIŽIM pa DRSIM,” je uravnalni in zato zelo pomlajevalni. Luna je simbol podzavesti, intuicije, subtilnega mišljenja in občutkov. Brez uravnotežene Lunarne energije postanemo ranljivi, čustveno nestabilni in imamo nagnjenost k temu, da se radi prepiramo, saj v nas ni miru. Če se rabite zaradi preveč stresnih situacij umiriti, se lahko ta del izvaja seveda tudi podnevi… odvisno po situaciji sami.

*** Drugi del (IIa.) nosi ime “POGLEDAŠ, PIHAŠ” je razbremenilni, ki nas bo osvežil, postajali bomo budnejši in ostajali bolj zbrani. Čez dan se je modro naravnavati, da ostanemo skladnejši, v sodelovanju po energiji Sonc in je ta vadba atraktivnejša, je uravnalna ter sodelovalna. Takrat se razbremenjujemo postanih ta starih stanj ven iz telesa, da se osvobodimo razdiralnih učinkov stresa pri sodelovanju notranjih organov 

*** OBNOVITVENA vadba je kombinacija vsega zgoraj opisanega in je regenerativna, ki se jo lahko vadi tudi kot oblikah Samo-regresij.

Programi si sledijo tudi tako, da se vedno sledi še ciklu skozi letno naravo samo zato, da se res dosega krepilnejše učinke. Narava naša diha znotraj letnih časov, se širi, raste, prilagaja lahko globi ali debeli ali pa se umirja ter se seveda čez vse svoje delovanje hkrati tudi sama dograjuje . Tako se bomo hkrati preko samih “udihov” v istih smislih negovali in dograjevali sproti še mi sami. K temu so strnjeni vsi programi znotraj skupne vadbe ,,v VAJI vaj” in sistem Dihaš.si, katerih cilj je, da naj bi ostajali naši notranji organi v zrelejših letih SINHRONO URAVLNALNI kot pri ta malih otrocih :))

Obe vadbi skupaj so dobivali tudi razširjeno obliko skupinskih vadb (1-2,5 šolske ure). Skupinski vadbi sta kompleksnejši, saj se nam sproti uravnava tudi sam sistem ŽLEZ Z NOTRANJIMI IZLOČANJI. Takrat si sproti soustvarimo hormone sreč in si zaradi tega še močneje jačamo same imunske sisteme. Zato vadbam iz skupin  “V VAJI vaj” danes lahko že rečemo

ZLATA VRATA za na SREDNJA LETA

In komu poleg generacije v srednjih letih še priporočati ,,v VAJI vaj”
(na vseh spodaj navedenih situacijah je namreč ravnovesje znotraj po družinah že preveč stresno, odnosi začnejo hirati in je lahko resneje ogroženo počutje vsem članom znotraj samih družin)

 

  • vsem pri odpravljanje posledice stresov, preobremenjenost, čustvenih težav in podobnega, saj si bomo znali pomiriti kaose znotraj sebe
  • še posebej tistim, ki so morebiti žrtve mobingov, tako na delovnih mestih ali znotraj družin samih … da se spet prihaja nazaj do sveže energije, ker lahko drugače ostanemo znotraj prehudih šokov
  • preventivno pri preprečevanju do izgorelosti … da se ponovno lahko zaznava in spet upošteva sebe, ne samo drugih 
  • ženskam za lajšanje predmenstrualnih težav (tesnoba@sitnoba) in pri lažjemu prehodu do menopavz, saj se bo ponovno  lahko povezala ne samo zgornja, ampak tudi srednja in spodnja polovica v telesu (odplavljati si sprotno zakrčenosti).
  • mlajšim upokojenim pri odpravljanju plitkih dihanj ter za poboljšanje samega spanca in ohranjanje suverenosti na poljih v odnosih
  • posebej priporočamo, da se vadb VAJI poslužujejo vsi tisti, ki so bili bilo kdaj deležni družinskega nasilja kot pomoč pri odpravljanju groz, strahu in pa stiske (a je potrebno intenzivno izvajati vadbi več kot pol leta)
  • vadba ima vodilno terapevtsko vlogo pri družinskih terapijah zaradi reševanja karmičnih vozlov, vsem vpletenim, ki jih pač ni videti, pa so vendarle na časovnicah močno poudarjeni
  • praksa je pokazala, da vadba odgovarja tudi v zgodnji dobi nosečnosti (do 6 mesecev), še posebej vsem tistim, ki so se znašle v nesigurnostih
  • posebno je vadba namenjena tudi za doječe mlade mamice(kadar imajo otročki težave pri umirjenosti), da bo znala mamica vzpostavljati pri sebi svojo toplino, milino in mir, kar prinaša, da bosta lahko umirjeno sodelovala tako mati kot naraščaj
  • in pa vsem tistim, ki se že zavedamo, da bo potrebno sproti sproščati svoje pretočnosti pri sinergiji in si izostrit občutek mimo ega svojega

Ko bomo sistemsko razdihani na vseh štirih straneh neba in še v sebi, se  bo v nas vse skupaj drugače posodabljalo in nam bodo vsa stanje tudi bolj na široko razumljiva. Takrat se bomo vsi mi lažje znašli in posledično lažje delovali tudi znotraj vsake delujoče skupine (družina, okolica, služba in združba)💛💚💚


ZLATA VRATA za na SREDNJA LETA

Oblike subtilnejšega in zavestno vezanega Udiha se izvajajo v mirnejšem ozračju doma in pa tudi zunaj v naravi. Pripravljene so tako, da so družini prijazne in so namenjene različnim generacijam. Tehnike izvajamo sede na stolih, udobnih naslonjačih, lahko ob robu postelj, seveda lahko tudi stoje, nikakor pa tehnike ne izvajajmo na tleh. Takrat se namreč povezujemo na svoj udih in z njim sproščamo prenatrpanosti ven iz naših notranjih organov skozi kanale pljučnih kril, jetr, obeh ledvic, vranic in potrebujemo pravokotno držo, tako da je naša hrbtenjača poravnana. Možno pa je v primerih bolezenskih stanj in smo v postelji ali pa ponoči, kadar se nam pač ne spi … da se izvaja samo en del vadbe po imenu “MIŽIM in DRSIM”.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Vadbi ,,v VAJI Vaj" in skupine Dihaš.si

... odBrigiteJevnikar

Pri obisku delavnic ali pri izobraževanjih v okviru naših ponudb vsak posameznik v celoti prevzema odgovornost za svoj način sodelovanj … tudi na način, da se pri vadbi sami sodeluje do točk, ko se vsak še res prijetno počuti. Potem se lahko nadeluje tako , da se v nadaljevanju samo še umirja, se sedi ali leže in mimo naporov samo še uživa.